Reformy sektora ubezpieczeń w Polsce

Reformy sektora ubezpieczeń w Polsce

Trzeźwa ocena sektora ubezpieczeń w Polsce i zestawienie kondycji jakie posiadały ubezpieczenia przed wejściem Polski do Unii Europejskiej zmusiły Ministerstwo Finansów do zapoczątkowania prac reformujących system ubezpieczeniowy. Celem zmian, jakie miały zostać wprowadzone było stworzenie nowoczesnego rynku ubezpieczeniowego opartego na zasadach gospodarki wolnorynkowej. Musiano także podjąć kroki, które system ubezpieczeń zbliżyłyby do stanu systemów ubezpieczeń w UE – jednym słowem musiała być pełna kompatybilność. Ubezpieczenia nie mogły stanowić przeszkody w postępującym procesie integracji.

Najnowszą ustawą, która weszła w życie w 1990 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego jest ustawa, która respektuje wszystkie rozporządzenia zawarte w dyrektywie EWG. Dostosowanie polskiego systemu ubezpieczeń do reszty Europy wiąże się ze sporymi zmianami jakie zostały wprowadzone w tej kwestii. Do najważniejszych działań podjętych po podpisaniu ustawy była demonopolizacja rynku ubezpieczeniowego oraz określenie zasad na jakich systemy ubezpieczeń osobistych i majątkowych mogłyby funkcjonować. Ubezpieczenia w Polsce po 1989 roku, były jako pierwsze objęte zmianami, które zachodziły w krajach postkomunistycznych. Formuła prywatyzacji dotychczasowego rynku ubezpieczeń dawała początek swobodzie konkurencji. 

Podobne artykuły

Architektura starożytnego Rzymu

Niby zwyczajne, a jednak noszące niepowtarzalne piękno oryginalności, ...

Gdy robi się zimno

Za każdym razem, kiedy zaczyna się okres zimowy, dni i wieczory stają ...

Idealny wypoczynek

Szczególnie trudno jest zaplanować wypoczynek tym, ...

Jak zrobić tradycyjny ogródek w ludowym stylu?

Zrobić tradycyjny ogródek w ludowym stylu to chyba ...